Vad är roaming på mobilen?

Vad är roaming på mobilen? Den frågan ställer sig många och därför så ska vi klargöra det i denna artikel. Ordet roaming som sådant betyder ”att vandra”, och i IT-världen betyder det helt enkelt när du reser över landsgränser och därmed börjar nyttja IT-nätet hos en annan mobiloperatör. Det är av denna anledning som man kan få sms när man reser till ett nytt land med exempelvis texten: ”Välkommen till England”.

Svenska mobiloperatörer är ofta centrerade enbart till Sverige, vilket gör att nyttjanderätten för den upphör när du reser till ett annat land där den specifika mobiloperatören inte är etablerad. Du blir av den anledningen uppkopplad genom mobilen till en annan mobiloperatör inom landet du rest till. Du använder denna operatörs telemaster när du ringer, smsar och surfar. Sverige är ett av de länder i världen som har bäst telenät, och till toppen hör Estland som har bäst mobilnät i hela världen. Eftersom vår surfhastighet och liknande är så snabb i Sverige blir kontrasterna enorma när vi reser utomlands. Därför kan surfhastigheten, täckningen och hastigheten det tar att skicka sms upplevas som långsammare i landet du rest till.

Alla de svenska företag som äger telemaster i Sverige, det vill sägs Tele2, Telia, 3 och Telenor har slutit avtal med länder utanför Sverige beträffande just roaming, så att det ska vara möjligt för dig att nyttja sådana tjänster även utomlands. Det finns ett befintligt avtal med samtliga länder i världen, dock ser dessa avtal olika ut och innefattar olika bredd på nyttjanderätten. Det är just det som roamingavtalet som de svenska mobiloperatörerna slutit innefattar – en nyttjanderätt av ett annat företags telemaster.

I länder dit svenskar sällan reser och det inte finns ett lika stor behov av att nyttjanderätten finns kan det tillkomma avgifter eftersom nyttjanderätten inte är lika bred som länder dit svenskar reser ofta. Det finns alltså inget större behov av detta och av ekonomiska skäl blir detta konsekvensen för konsumenten till förmån för företagets ekonomi. Ett tips är därför att ta reda på vilka regler som gäller för just det landet du ska resa till, för att undvika oväntade kostnader för samtal, surf och sms.

Oftast finns en prislista hos respektive teleoperatör i Sverige i vilken det framgår vad kostnaderna är för sådana tjänster i landet du ska resa till.

Vad är då syftet med att läsa på om roaming kanske du tänker? Som nämnt i föregående stycke är det till förmån för din privatekonomi som det är bra att vara medveten och uppmärksam på att alla samtal du gör och liknande tjänster har en annan taxa i olika delar av världen. Det kan därför tillkomma kostnader som kan bli väldigt höga om man är en flitig användare av sin mobiltelefon. Det kan därför vara smart att stänga av dataroaming (något som går att göra i inställningar på varje mobiltelefon), vilket gör att du inte mottar sms, mail och liknande. Du kan inte heller skicka sms eller surfa, vilket kan vara bra att veta. Samtal får du dock, då det är personen som ringer dig som bekostar samtalet. Gör dock personen medveten om det i början av samtalet. Dock bekostas de inte om du befinner dig inom EU, vilket kan vara bra att veta. Nyttjanderätten av mobiloperatörers telemaster är nämligen mer etablerad här än i andra delar av världen. Detta på grund av den nya lagstiftningen och avtalen kring just roaming inom EU. Denna möjliggör att du inte måste stänga av just roaming i din mobil när du reser till länder inom EU och EES. Du kan alltså nyttja din mobil som du gör hemma i Sverige och slippa kostnader för denna användning. Idén med detta är att det ska gynna och främja ett mer sammansvetsat EU.

Många väljer att koppla upp sig mot närliggande wifi när de är utomlands för att fortfarande kunna använda sin mobil som de brukar. Om du bor på hotell finns det ofta wifi att tillhandahålla, och hastigheten brukar oftast vara högre och snabbare än på wifi som tillhör restauranger och gallerior.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *